Rozpoczynamy rekrutację

Informujemy, iż od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. w projekcie rozpoczynamy rekrutację uczniów i nauczycieli w placówkach oświatowych, które są objęciem wsparciem w ramach projektu. Potencjalni uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Umiejętności, kwalifikacje i praca” dostępnym na stronie www oraz wypełnić formularz … Kontynuuj