Rozeznanie rynku RR/AP/2/2018

W związku z realizacją projektu „Akademia Przedszkolaka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne – SYNTEA Spółka Akcyjna – w celu rozeznania rynku – poszukuje wykonawców do przeprowadzenia grupowych zajęć dodatkowych … Kontynuuj

Rozeznanie rynku AP/RR/1/2017

W ramach projektu Akademia Przedszkolaka rozpoczynamy procedurę rozeznania rynku dotyczącą zamówienia sprzętu IT. Zachęcamy do składania ofert drogą elektroniczną na adres wiktor.szot@syneta.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Syntea SA, ul. Wojciechowska 9A, III piętro, 20-704 Lublina. Do pobrania: zapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy.