Projekt „Aktywni Cyfrowo i Językowo” realizowany jest w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce w partnerstwie z  Syntea S.A.

Cel Projektu

Celem projektu jest poprawa niskich kompetencji językowych i/lub TIK lub kwalifikacji zawodowych. Poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach (język. i TIK i szkoleniach zawodowych), zainteresowane osoby będą mogły podnieść swoje kompetencje tak bardzo pożądane na współczesnym rynku pracy.

Grupa docelowa

 • Osoby w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), w tym:
  • 240os. -80% UP w wieku 25l i powyżej, z których 40% to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych; – min. 180 os.-60% UP stanowią (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach zawodowych;
  • 100% UP to os. o niskich kwalifikacjach zawodowych
 • W sumie gr. docelowa to 300 os. (174K, 126M) – 100% UP to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

Wsparcie w ramach projektu

 1. Dla 220 UP wsparcie w postaci udziału w szkoleniach językowych w wymiarze 100 godzin:
  1. Kurs języka angielskiego dla 120 UP
  2. Kurs języka niemieckiego dla 70 UP
  3. Kurs języka francuskiego dla 30 UP
 2. Dla 150 UP wsparcie w zakresie szkoleń i kursów rozwijających kwalifikacje zawodowe w wymiarze 60 godzin (szkolenia będą realizowane w systemie popytowym)
 3. W ramach Projektu 160 UP zostanie objętych bezpłatnym wsparciem w postaci udziału w szkoleniach z zakresu ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) na poziomie A lub B w wymiarze 100 godzin
Dzięki projektowi „Aktywni Cyfrowo i Językowo”
 • skorzystasz z bezpłatnych zajęć dodatkowych, uzupełniających Twoją wiedzę,
 • uzyskasz certyfikaty, które pozwolą Ci w przyszłości znaleźć dobrą pracę,
 • zdobędziesz praktyczne umiejętności, które będziesz mógł wykorzystywać w życiu codziennym,
 • ciekawie spędzisz czas i nawiążesz nowe znajomości.

Projekt pt. „Aktywni Cyfrowo i Językowo” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 05: Zatrudnienie, Działanie 05.05: Kształcenie ustawiczne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.