Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Rataja i w Zespole Szkół Nr 4 im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim poprzez: realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, staży i praktyk zawodowych, zajęć na uczelni wyższej oraz szkoleń certyfikowanych, umożliwiający zdobycie dodatkowych uprawnień dla 263 uczniów (44 dz.+ 219chł.), a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 32 nauczycieli (15 K + 17 M) oraz wyposażenie pracowni zawodowych do końca VIII.2021r.

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Szkolenia dla uczniów:

 • „Obsługiwanie kasy fiskalnej z elementami fakturowania”.
 • „Montowanie stolarki budowlanej”.
 • „Jakość obsługi w turystyce”.
 • „Barman”.
 • „Wykonywanie usług kelnerskich”.
 • „Sporządzanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”.
 • „Podstawy Techniki światłowodowej”.
 • „Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3 D”.
 • „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”.
 • „Kurs operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych”.
 • „Kurs operator koparko-ładowarki kl. III”.
 • „Kurs obsługa ładowarek teleskopowych”.
 • „Kurs spawania metodą MMA”.
 • „Kurs spawania metodą MIG”.
 • „Kurs spawania metodą MAG”.
 • „Język angielski dla branży samochodowej”.
 • „Język niemiecki dla operatorów maszyn sterowanych numerycznie (CNC)”.
 • „Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D”.
 • „Programowanie robotów przemysłowych”.
 • „Programowanie sterowników logicznych”.
 • „Podstawy techniki światłowodowej”.
 • „Wprowadzenie do mechatroniki”.

Szkolenia dla nauczycieli:

 • „Język angielski zawodowy dla informatyków”
 • „Język angielski zawodowy dla kucharzy”.
 • „Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D”.
 • „Obsługa programu edukacyjnego CAM”.