Nazwa projektu: „Atrakcyjne szkolnictwo w Gminie Jastków – II edycja”

 

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Cel projektu: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć  przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie oraz Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Płouszowicach w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu.

 

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Szkolenia dla uczniów:

  • ECCC CS M4 Programowanie robotów
  • Kompetencje cyfrowe DigComp
  • Systemy prezentacji informacji w biznesie
  • Wykorzystanie MS Office 365 w praktyce”

 

Okres realizacji: 16.12.2019r. – 30.06.2021r.