Numer Projektu: RPO.03.03.01-20-0188/18
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3 Kompetencje i kwalifikacje
Działanie: 3.3 kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Cel: zdobycie przez uczestników kursu wiedzy, kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:
Usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz certyfikowanych szkoleń specjalistycznych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach w ramach realizowanego projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z zakresu:

 • „Barman” – szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji dla 56 uczestników,
 • „Barista” – szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji dla 100 uczestników,
 • „Kelner” – szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji dla 32 uczestników,
 • „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”- szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (publiczny rejestr kwalifikacji MEN, obejmujący kwalifikacje nadawane przez podmioty publiczne i prywatne) – szkolenie dla 60 uczestników,
 • „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”- szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (publiczny rejestr kwalifikacji MEN, obejmujący kwalifikacje nadawane przez podmioty publiczne i prywatne) – szkolenie dla 10 uczestników,
 • „Techniki sprzedaży” – szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji dla 10 uczestników,
 • „Negocjacje z elementami NLP”- szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji dla 10 uczestników,
 • „Florysta” – szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji dla 16 uczestników,
 • „Wytwarzanie pralin i czekolad” – szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji dla 80 uczestników,
 • „Carving – kurs podstawowy” – szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji dla 28 uczestników,
 • „Sommelier” – szkolenie prowadzące do zdobycia kwalifikacji dla 60 uczestników.