Rozeznanie rynku (DJEWU/RR/1/2017)

W związku z realizacją projektu „Dobra jakość edukacji w Urzędowie” (zwanym dalej „Projektem”), w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne RPO WL – SYNTEA Spółka Akcyjna – Partner Projektu – poszukuje wykonawców do przeprowadzenia egzaminów certyfikacyjnych w szkołach objętych wsparciem w Projekcie, Do pobrania: Zapytanie … Kontynuuj