Projekt „Dodatkowe kształcenie szansą na rozwój zawodowy” realizowany w okresie: IV 2019 – VI 2020 przez Syntea S.A. zamówiony przez Fundację Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne, ul. Tytusa Chałubińskiego 15, 75-581 Koszalin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPZP.08.06.00 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie o numerze RPZP.08.06.00- 32-K039/18.

Celem projektu jest Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób uczących się lub pracujących.

Zakres realizowanej usługi:

  1. Szkolenie „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” dla 40 osób.
  2. Szkolenie „Projektowanie grafiki komputerowej” dla 20 osób.
  3. Szkolenie „Montowanie stolarki budowlanej” dla 40 osób.