Zamówienie jest realizowane w związku z przyznaniem dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr działania 10.4.1 dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

 

Cel: Podniesienie kompetencji nauczycieli

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Przeprowadzenie szkoleń  tematów:

  1. „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” dla 1 grupy liczącej 5 osób,  w wymiarze 60h dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje uczestnikowi projektu.
  2. „Projektowanie grafiki komputerowej” dla 1 grupy liczącej 5 osób,  w wymiarze 80h dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje uczestnikowi projektu.
  3. „Tworzenie witryn internetowych” dla 1 osoby,  w wymiarze 60h dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje uczestnikowi projektu.
  4. „Prowadzenie obsługi biura” dla 1 grupy liczącej 6 osób,  w wymiarze 40h dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje uczestnikowi projektu.
  5. „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” dla 1 grupy liczącej 6 osób,  w wymiarze 50h dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje uczestnikowi projektu.
  6. „Przygotowanie deserów restauracyjnych” dla 1 grupy liczącej 2 osoby,  w wymiarze 60h dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje uczestnikowi projektu.