Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: 10 Edukacja

Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Okres realizacji: 02.09.2019 – 30.06.2021

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz nabycie kwalifikacji przez 150 uczniów i 40 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze uczestniczących w szkoleniach i stażach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Szkolenia dla uczniów:

 • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
 • Prowadzenie obsługi biura
 • Tworzenie witryn internetowych
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 • Montowanie stolarki okiennej
 • Projektowanie grafiki komputerowej

Szkolenia dla nauczycieli:

 • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
 • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
 • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
 • Prowadzenie obsługi biura
 • Tworzenie witryn internetowych
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 • Montowanie stolarki okiennej