Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu – program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym”  jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest Gmina Łopiennik a projekt realizowany jest w partnerstwie  z  Syntea Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej 9a w Lublinie, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308412.

Okres realizacji: 2017-03-01 – 2018-06-30
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 247 816,25zł

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łopienniku Nadrzecznym oraz podniesienie kompetencji kluczowych 56 uczniów i uczennic (32 Kobiety ,24 Mężczyzn) w kontekście nabycia kompetencji kluczowych oraz umiejętności 10 nauczycieli/ek (6 Kobiet ,4Mężczyzn ) w zakresie TIK .

Wsparcie w ramach projektu:

  • Kursy zawodowe zakończone egzaminem w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważne z zakresu
    • grafiki komputerowej
    • kompetencji cyfrowych DIg Comp
    • TIK w pracy nauczyciela
  • oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki i rozwijające z matematyki, języka angielskiego i przyrody.