Rozeznanie rynku (EKdS/RR/1/2017)

W związku z realizacją projektu „Edukacja kluczem do sukcesu – program rozwojowy uczniów, uczennic i nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym” (zwanym dalej „Projektem”), w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne RPO WL – SYNTEA Spółka Akcyjna – Partner Projektu – poszukuje … Kontynuuj