Zapytanie ofertowe RR/EK/1/2017

W ramach projektu Energia Kompetencji współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. rozpoczynamy procedurę rozeznania rynku dotyczącą przeprowadzenia egzaminów VCC. Zachęcamy do składania ofert drogą elektroniczną na adres lukasz.golec@syneta.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Syntea … Kontynuuj