Projekt pn. Inwestycja w kwalifikacje jest realizowany przez Powiat Ząbkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU
Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe: ZSZ w Ząbkowicach Śl. (technikum i szkoła branżowa) i ZSP w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa) poprzez doposażenie placówek w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych dla 240 uczniów i staży dla 180 uczniów oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 34 nauczycieli do końca czerwca 2023.

BUDŻET PROJEKTU
Wydatki ogółem: 2 740 530,50zł
Dofinansowanie UE: 2 329 149,08zł

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Usługa przeprowadzenia szkoleń i egzaminów dla nauczycieli ZSZ w Ząbkowicach Śląskich i nauczycieli ZSP w Ziębicach, w tym:

 1. Szkolenia informatyczne dla nauczycieli
  1. Tworzenie witryn internetowych.
  2. Projektowanie grafiki komputerowej.
  3. Programowanie i obsługa procesu druku 3D.
 2. Szkolenia gastronomiczne dla nauczycieli:
  1. Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia.
  2. Serwis napojów mieszanych i alkoholi.
  3. Zarządzanie pracą restauracji.
 3. Szkolenia z zakresu obsługi biura dla nauczycieli:
  1. Prowadzenie obsługi biura.
  2. Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych.
  3. Prowadzenie sprzedaży i obsługi telefonicznej klienta.
 4. Szkolenia kosmetyczne dla nauczycieli
  1. Wykonywanie makijażu fotograficznego.