Projekt realizowany przez Gminę Wołów.

Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu:

  • Kompetencje cyfrowe DigComp
  • Bezpieczeństwo w sieci
  • Technologie informacyjno – komunikacyjne w pracy dydaktycznej wraz z wydaniem certyfikatu VCC z tego obszaru
  • Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie nauczania
  • Tworzenie prezentacji w Prezi

 

Uczestnikami projektu są uczniowie oraz nauczyciele:

  • SP nr 1 w Wołowie
  • SP im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej
  • SP im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie
  • SP im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie