Darmowe szkolenia z Egzaminem Państwowym!

Jeżeli:

 • Zamieszkujesz na terenie Szczecina
 • Masz skończone 18 lat
 • Nie prowadzisz działalności gospodarczej

Możesz wziąć udział w jednym z 3 szkoleń:

 • Montowanie stolarki budowlanej (60h) – więcej o kwalifikacji możesz przeczytać tutaj
 • Projektowanie grafiki komputerowej (145h) – więcej o kwalifikacji możesz przeczytać tutaj
 • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia (160h) – więcej o kwalifikacji możesz przeczytać tutaj

 

Wszystkie szkolenia zakończone są egzaminem Państwowym, każdy uczestnik otrzyma także akredytowany podręcznik.

Zobacz jak wyglądają szkolenia:

Film poglądowy – Montowanie stolarki budowlanej

Film poglądowy – Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w biurze projektu:

884 005 857

a także pod adresem:

patryk.sztajdel@syntea.pl

 

Planowany start kolejnych grup szkoleniowych:

 

 • Montowanie stolarki budowlanej – sierpień/wrzesień
 • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia – sierpień/wrzesień oraz październik/listopad
 • Projektowanie grafiki komputerowej – sierpień

 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Projekt realizowany przez Syntea S.A. w okresie: I – XII 2019

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 120 osób dorosłych (64K + 56M), z obszaru woj. zachodniopomorskiego, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, poprzez realizację szkoleń i kursów zawodowych do końca 2019r. Grrupa docelowa: 120 osób (64 kobiet + 56 mężczyzn) w wieku powyżej 18 r.ż., zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, z wył. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z obszaru woj. zachodniopomorskiego (w przypadku osób fiz. – pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów KC, a w przypadku innych podmiotów – posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. zachodniopomorskiego) z obszaru Szczecina.

Zadania projektowe:

Szkolenia i kursy zawodowe:

 • przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia,
 • montowanie stolarki budowlanej,
 • projektowanie grafiki komputerowej.

Rezultaty

Uzyskane rezultaty: min. 80% uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) potwierdzone zewnętrzną certyfikacją (zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia) w ramach pozaszkolnych form kształcenia w projekcie (min. 96 osób).