Projekt „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” jest realizowany przez miasto Żory w partnerstwie z Katowicką Specjalną Strefa Ekonomiczna S.A oraz firmą Syntea S.A. w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 grudnia 2019r.

Całkowita wartość projektu: 911 010,00zł

Kwota dofinansowania projektu: 865 459,50zł

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 135 uczniów 3 szkół kształcenia zawodowego

 • Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach,
 • Zespołu Szkół Budowlano–Informatycznych im. M.Kopernika w Żorach,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

poprzez zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego na które składać się będzie:

 1. Podniesienie kompetencji miękkich 135 uczniów poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 135 uczniów poprzez szkolenia/kursy certyfikowane /staże.
 3. Wzrost kompetencji 12 nauczycieli w wyniku uczestnictwa w kursach i stażach podyplomowych.
 4. Doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt.

W ramach projektu przewidziano następujące zadania:

 • Doradztwa edukacyjno-zawodowe dla uczniów – indywidualne oraz grupowe;
 • Szkolenia i kursy certyfikowane dla uczniów – m.in.:  prawo jazdy, operatora wózków widłowych, obsługi kas fiskalnych, druku 3D, projektowania komputerowego, animacji 3D, multimediów w reklamie etc.;
 • Kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli – tj. kursy: operatora dronów, kurs instruktorski INS, drukowanie 3D, CNC, oraz studia podyplomowe z zakresu: projektowania i stylizacji ubioru, reklamy cyfrowej z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych;
 • Staże zawodowe dla uczniów;
 • Doposażenie pracowni zawodowych, takich jak: pracownia multimedialna, fotograficzna, logistyczna, reklamy, projektowania odzieży, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, projektów multimedialnych, cyfrowych procesów graficznych;
 • Uruchomienie Platformy Kompetencji dla uczniów (e-usługa), której celem jest zapewnienie wysokiej jakości wsparcia doradczo-szkoleniowo-stażowego.

 

Projekt  „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.