Informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są pod następującymi numerami telefonów:

  • (32) 226 91 81 – dla uczniów oraz nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu uczęszczających do placówek oświatowych lub pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
  • (32) 397 65 70 – dla uczniów oraz nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu uczęszczających do placówek oświatowych lub pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom,
  • (32) 472 21 49 – dla uczniów oraz nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu uczęszczających do placówek oświatowych lub pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice,
  • (32) 449 23 08 – dla uczniów oraz nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu uczęszczających do placówek oświatowych lub pracujących w placówkach oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Biuro Projektu:
ul. Fabryczna 2
43-100 Tychy
+48 32 329 12 16


Kontakt Syntea S.A.
Michał Bartnik
+48 510 998 874
michal.bartnik@syntea.pl