Katowicka SSE S.A. została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku. Utworzono ją w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

Do naszych głównych zadań należy: 

  • Promocja Strefy i poszukiwanie nowych inwestorów.
  • Sprzedaż ziemi i innych nieruchomości objętych statusem Strefy.
  • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie.
  • Przyznanie praw do ulgi podatkowej.
  • Pomoc inwestorom w prowadzeniu działalności.

Jako Zarządzający strefą ekonomiczną, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach oprócz statutowej działalności świadczy również dodatkowe usługi wspierające podmioty działające w strefie oraz jej otoczeniu:

  • aktywne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w otoczeniu Strefy;
  • obsługa konsultingowa, szkolenia dotyczące tematyki związanej z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych;
  • prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji w KSSE.
  • „one-stop-shop” (kompleksowa obsługa inwestora);wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych;
  • działania w zakresie wspierania kooperacji w regionie; doradztwo personalne oraz szkolenia kadr prowadzone przez Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą w  Podstrefie tyskiej; usługi w zakresie medycyny pracy.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Obecnie w KSSE działa ponad 300 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 28 mld złotych i stworzyły ponad 65.000 miejsc pracy.