Rekrutacja uczniów:

Rekrutacja uczniów do Projektu odbywać się będzie w następujących terminach:

 • I termin naboru dokumentów rekrutacyjnych wyznaczono w okresie od dnia 10.10.2016 r. do dnia 21.10.2016 r.
 • II termin naboru dokumentów rekrutacyjnych wyznaczono w okresie od dnia 08.05.2017 r. do dnia 19.05.2017 r.

Przewidywana do zrekrutowania w poszczególnych naborach liczba uczniów przedstawia się w sposób następujący:

I nabór:

 • dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego: 60,
  • dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom: 64,
  • dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice: 42,
  • dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego: 60.

II nabór:

 • dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego: 46,
  • dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom: 96,
  • dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice: 38,
  • dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego: 50.

Rekrutacja nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu:

Termin naboru dokumentów rekrutacyjnych nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu wyznaczono w okresie od dnia 14.11.2016 r. do dnia 30.11.2016 r.

Przewidywana do zrekrutowania liczba nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu przedstawia się w sposób następujący:

dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego: 9,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom: 33,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice: 6,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego: 35.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego w ramach Projektu procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji zamieszczonym w zakładce: DO POBRANIA, w której opublikowano również pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj.:

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Ankietę rekrutacyjną ucznia,
 • Ankietę rekrutacyjną ucznia bądź instruktora praktycznej nauki zawodu

Można je również uzyskać pod numerami telefonów zamieszczonymi w zakładce: KONTAKT