Projekt realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach w okresie od 24 marca 2019 do 30 czerwca 2019.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 50 studentów Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Program ten zawiera szkolenia w zakresie: Technik Sprzedaży, Systemów prezentacji informacji w biznesie, Outsourcingu i Offshoringu, Standardów księgowości komputerowej Comarch OPTIMA ERP, Zintegrowanych systemów klasy ERP II wspierających zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem.