Projekt „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” realizowany jest od 01.07.2017 roku do 30.09.2019 roku przez Powiat Tomaszowski w partnerstwie z Syntea S.A. na terenie powiatu tomaszowskiego w Zespole Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego.

Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w 4 szk. (CEL DLA SZK.) prowadzących kształcenie zawodowe w ZS3 i ZS4, zwiększenie szans na rynku pracy310(75K, 235M) uczniów szkół objętych proj. na rynku pracy (CEL DLA UCZ.) oraz podniesienie kompetencji 33N (9K, 24M) (CEL DLA NAUCZ.) szkół objętych projektem do 31.09.2019r.

Grupa docelowa to : 343 UP

 1. 4 szkoły, dla których organem prowadzącym jest Wnioskodawca: Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja (technikum i ZSZ) i Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lub (technikum i ZSZ),
 2. uczniowie (U) kształcący się w powyższych szkołach na terenie województwa lubelskiego – ZS3 – 198ucz.(65K,133M), ZS4- 112ucz.(10K,102 M) łącznie 310 uczniów(75K, 235M)
 3. nauczyciele (N) zawodu z ww. szkół – łącznie 33 nauczycieli (9K, 24M) z ZS3 – 12os i ZS4- 21os)

W ramach projektu w obu szkołach odbędą się:

 1. Staże zawodowe dla łącznie 111 os. (ZS nr 3: 70 uczniów, ZS nr 4: 41 uczniów)
 2. Szkolenia dla uczniów w standardzie VCC oraz szkolenia specjalistyczne w ZS3:
  • Programy biurowe w administracji VCC dla branży ekonomicznej (21 osób, 3 gr, średnio 7os./gr, 60h/gr)
  • Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D VCC dla branży informatycznej (10 os,1 gr, 10 os./gr, 60h/gr)
  • Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D VCC dla branży budowlanej (10 os, 1 gr, 10 os./gr, 60h/gr)
  • Administrator sieci komputerowych VCC dla branży informatycznej (29 os, 3 gr, średnio 10 os/gr, 60h/gr)
  • Podstawy techniki światłowodowej VCC dla branży informatycznej (20 os, 2 gr, 10s./gr, 64h/gr)
  • Programowanie robotów VCC dla branży informatycznej (28 os, 3 gr, średnio 10 os./gr, 70h/gr)
  • Barman VCC dla branży hotelarskiej i gastronomicznej (20 os, 2 gr, 10os./gr.60h/gr)
  • Wykonywanie usług kelnerskich VCC dla branży gastronomicznej (10 os, 1 gr, 10s./gr, 50h/gr)
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne VCC dla branży ekonomicznej (10 os, 1 gr, 10s./gr, 30h/gr)
  • Kurs obróbki obrazu z elementami fotografowania dla branży informatycznej (10 os, 1 gr, 10s./gr, 60h/gr)
  • Kucharz dla branży gastronomicznej (20 osób, 2 gr, 10os./gr, 60h/gr)
  • Sporządzanie i ekspedycja potraw kuchni europejskiej dla branży gastronomicznej Kursy i szkolenia (10 os, 1 gr, 10os./gr, 50h/gr)
 3. Doskonalenie kadry nauczycielskiej ZS3:
  • Podstawy techniki światłowodowej VCC (6 os, 1 gr, 6 os./gr, 64h/gr)
  • Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D (6 os, 1 gr, 6 os./gr, 60h/gr)
 4. Szkolenia oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów ZS4:
  • Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D VCC (30 os, 3 gr, 10os./gr, 60h/gr)
  • Monter instalacji fotowoltaicznych VCC (8 os, 1 gr, 8os./gr, 40h/gr)
  • Język niemiecki dla operatorów maszyn sterowanych numerycznie CNC LC VCC (20 os, 2 gr, 10os./gr, 60h/gr)
  • Podstawy techniki światłowodowej VCC (8 os, 1 gr, 8os./gr, 64h/gr)
  • Język angielski dla branży samochodowej poziom B1-B2 (20 os, 2 gr, 10os./gr, 60h/gr)
  • Operator wózków jezdniowych podnośnikowych – zadanie zlecone dla 20 UP
  • Kurs nauki jazdy kat. B (40 os, 4 gr, 10os./gr, 30h/gr)
  • Operator koparko-ładowarki – zadanie zlecone dla 10 UP
 1. Doskonalenie kadry nauczycielskiej ZS4
  • Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC – 20 os.
  • Obsługa programu SOLDCAM – podstawy modelowania w Solidworks -24 hx4os.
  • Obsługa programu SOLDCAM – wprowadzenie frezowanie 2D – 16hx4os.
  • Obsługa programu SOLDCAM – wprowadzenie toczenie-16hx4os.
  • Systemy Common Rail – budowa, obsługa, sprawdzanie, naprawa cz I i II 4dni

Projekt „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.