Zapytanie ofertowe (KWZDDK/RR/1/2017)

W związku z realizacją projektu „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe – SYNTEA Spółka Akcyjna – poszukuje wykonawcy do zrealizowania usługi cateringowej szczegółowo określonej w pkt. 1 niniejszego zapytania oraz zaprasza do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe (TOMASZOW/1/2017)

W związku z realizacją projektu „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe – SYNTEA Spółka Akcyjna – poszukuje wykonawcy do zrealizowania dostawy materiałów biurowych szczegółowo określonej w pkt. 1 niniejszego zapytania oraz zaprasza do złożenia oferty.