Projekt „Kompetentny pracownik – energią województwa” jest realizowany od 01.07.2018 roku do 31.03.2020 roku przez Syntea S.A.

Główny cel projektu

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 220 osób z obszaru woj. warmińsko mazurskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, poprzez realizacje kursów zawodowych.

Grupa docelowa

Uczestnicy projektu to wyłącznie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów KC, na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

220 osób (22 grupy szkoleniowe) z branży: budownictwo (120 os.) oraz gastronomia (100 os.).

Cel główny będzie realizowany poprzez realizację kursów z zakresu:

Gastronomii: kucharz, barman, kelner; budowlanki: spawacz MAG, monter suchej zabudowy, monter stolarki budowlanej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.