Projekt „Kompleksowe wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Urzędów” jest realizowany przez Gminę Urzędów w partnerstwie z Syntea S.A. oraz stowarzyszeniem Aktywni dla Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 grudnia 2019r.

Celem projektu jest  podniesienie jakości kształcenia ogólnego we wszystkich placówkach szkolnych z terenu Gminy Urzędów poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych uczniów i kursów zawodowych dla nauczycieli.

Dofinansowanie projektu z UE: 966 211,21 zł

Okres realizacji: 1.08.2018r. – 31.12.2019r.