Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparcia szkolenia z tematu „Programowanie robotów”, które odbywają się w szkole w Skorczycach

Harmonogram-Programowanie robotów-gr. 1 SPS PR

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparcia szkoleń z tematu „DigComp”, które odbywają się w szkole w Boby Kolonia.

Harmonogram-DigComp-1SPBK DC

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparcia szkoleń z tematu „DigComp”, które odbywają się w szkole w Urzędowie.

Harmonogram-DigComp-1SPU DC

Harmonogram-DigComp-2SPU DC

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparcia szkoleń z tematu „Programowanie robotów”, które odbywają się w szkole w Urzędowie.

Programowanie robotów-1LOU PR

Programowanie robotów-1SPGLOU PR

Programowanie robotów-1SPU PR

Programowanie robotów-2LOU PR

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparcia szkoleń z tematu „DigComp”, które odbywają się w szkole w Moniakach.

Harmonogram-DigComp-1SPM DC

Harmonogram-DigComp-2SPM DC

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparcia szkoleń z tematu „Wykorzystanie MS Office 365 w praktyce.”, które odbywają się w szkole w Moniakach.

Harmonogram-MS-Office-365-1SPM OF

Harmonogram-MS-Office-365-2SPM OF

Harmonogram-MS-Office-365-3SPM OF

Harmonogram-MS-Office-365-4SPM OF

Harmonogram-MS-Office-365-5SPM OF

Harmonogram-MS-Office-365-6SPM OF

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparcia szkoleń z tematu „Wykorzystanie MS Office 365 w praktyce.”, które odbywają się w szkole w Urzędowie.

Harmonogram-MS-Office-365-gr. 2 LO Office

Harmonogram-MS-Office-365-gr.1GU

Harmonogram-MS-Office-365-gr.2GU

Harmonogram-MS-Office-365-1LOU OF

Harmonogram-MS-Office-365-1SPU OF

Harmonogram-MS-Office-365-2SPU OF

Harmonogram-MS-Office-365-3SPU OF

Harmonogram-MS-Office-365-4SPU OF

Harmonogram-MS-Office-365-5SPU OF

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparcia szkoleń z tematu „Wykorzystanie MS Office 365 w praktyce.”, które odbywają się w szkole w Leszczynie.

Harmonogram-MS-Office-365-1SPL OF

Harmonogram-MS-Office-365-gr. 2 SPL Office

Harmonogram-MS-Office-365-gr. 3 SPL Office

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparcia szkoleń z tematu „Wykorzystanie MS Office 365 w praktyce.”, które odbywają się w szkole w Boby Kolonia.

Harmonogram-MS-Office-365-1SPBK OF

Harmonogram-MS-Office-365-2SPBK OF

Harmonogram-MS-Office-365-3SPBK OF

Harmonogram-MS-Office-365-4SPBK OF

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparcia szkoleń z tematu „Wykorzystanie MS Office 365 w praktyce.”, które odbywają się w szkole w Skorczycach.

Harmonogram-MS-Office-365-gr. 5 SPS Office

Harmonogram-MS-Office-365-4SPS OF

Harmonogram-MS-Office-365-3SPS OF

Harmonogram-MS-Office-365-2SPS OF

Harmonogram-MS-Office-365-1SPS OF

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparcia szkoleń z tematu „Multimedia.”, które odbywają się w szkole w Skorczycach.

Harmonogram-Multimedia- gr. 1 SPS Multimedia

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparcia szkoleń z tematu „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej.”, które odbywają się w ramach Projektu.

Harmonogram TiK gr. 1SPBK

Harmonogram TiK gr. 1SPL

Harmonogram TiK gr. 1SPM

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparcia szkoleń z tematu „Wykorzystanie metod eksperymentu w procesie nauczania.”, które odbywają się w ramach Projektu.

Harmonogram Wykorzystanie metod eksper. w proc. nauczania gr. 1SPBK

Harmonogram Wykorzystanie metod eksper. w proc. nauczania gr. 1SPL

Harmonogram Wykorzystanie metod eksper. w proc. nauczania gr. 1SPM

Harmonogram Wykorzystanie metod eksper. w proc. nauczania gr. 1SPS

Harmonogram Wykorzystanie metod eksper. w proc. nauczania gr. 1ZSOU