Okres realizacji projektu

marzec 2020 – grudzień 2022 (34 m-ce)

Program operacyjny i działanie

RPO WD 2014-2020, 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Podmioty zaangażowane w realizację projektu

 • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

Wartość projektu

Całkowita wartość: 2.979.955,90zł

Zakres realizowany przez Syntea S.A.

Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych, dostarczenie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych dla uczniów  i nauczycieli z następujących tematów:

 1. „Montowanie stolarki budowlanej” dla 1 nauczyciela w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikowi projektu.
 2. „Montowanie stolarki budowlanej” dla 10 uczniów w wymiarze 60 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
 3. „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” dla 5 uczniów w wymiarze 100 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
 4. „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D” dla 1 nauczyciela w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikowi projektu.
 5. „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D” dla 22 uczniów w wymiarze 100 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
 6. „Prowadzenie obsługi biura” dla 1 nauczyciela w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikowi projektu.
 7. „Prowadzenie obsługi biura” dla 11 uczniów w wymiarze 60 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
 8. „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” dla 15 uczniów w wymiarze 100 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
 9. „Wykonywanie usług kelnerskich” dla 8 uczniów w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
 10. „Projektowanie grafiki komputerowej” dla 18 uczniów w wymiarze 80 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
 11. „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3 D” dla 18 uczniów w wymiarze 100 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
 12. „Tworzenie witryn internetowych” dla 18 uczniów w wymiarze 90 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
 13. „Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” dla 15 uczniów w wymiarze 100 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
 14. „Prowadzenie obsługi biura” dla 30 uczniów w wymiarze 60 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
 15. „Język angielski dla kelnerów” dla 16 uczniów w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.
 16. „Język angielski dla kucharzy” dla 16 uczniów w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Szkolenie będzie przygotowywało do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego, który po otrzymaniu pozytywnego wyniku podniesie odpowiednie kwalifikacje Uczestnikom projektu.