Wnioskodawca: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Partnerzy projektu: Syntea S.A.

Okres realizacji projektu: 2019-09-01 – 2022-12-31

Całkowity koszt projektu:  2 236 086,44 zł

Dofinansowanie: 2 118 636,44 zł

Ze środków europejskich: 1 884 573,65 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 210 studentów (w tym 137 K) Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych, w zadaniach praktycznych i wizytach studyjnych oraz  podniesienie kompetencji kadr: 17 os. (8 K) Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu poprzez udział w szkoleniach zawodowych do końca XII 2022.

Grupą docelową projektu są Studenci i Studentki czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia, z kierunków:

  • Architektura wnętrz,
  • Projektowanie graficzne,
  • Stosunki międzynarodowe,
  • Socjologia,
  • Historia,
  • Filologia polska,
  • Filologia angielska,
  • Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów,
  • Bezpieczeństwo i produkcja żywności,
  • Inżynieria transportu i logistyki,

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można odnaleźć na stronie uczelni: Szczegóły rekrutacji.

Projekt „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu” realizowany jest w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.