Informacja o unieważnieniu postępowania KOKdS/2/2017

Informajemy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na: przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów, prowadzących do nabywania dodatkowych kwalifikacji rynkowych i zwiększających szansę na rynku pracy objętych wsparciem w projekcie „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” – (znak sprawy: KOKdS/2/2017). Do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważnieniu postępowania KOKdS/1/2017

Informujemy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na: „przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów, prowadzących do nabywania dodatkowych kwalifikacji rynkowych i zwiększających szansę na rynku pracy oraz szkoleń dla nauczycieli doskonalących umiejętności i kompetencje w szkołach objętych wsparciem w projekcie „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” – (znak sprawy: KOKdS/1/2017). Do pobrania: Informacja … Kontynuuj

Zapytanie ofertowe (KOKdS/1/2017)

W związku z realizowanym przez Gminę Zarszyn projektem  „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego projekty konkursowe Regionalnego programu operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – SYNTEA Spółka Akcyjna – Partner projektu – poszukuje … Kontynuuj

Zapytanie ofertowe (KOKdS/2/2017)

W związku z realizowanym przez Gminę Zarszyn projektem „Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” w ramach Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego projekty konkursowe Regionalnego programu operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – SYNTEA Spółka Akcyjna – Partner projektu – poszukuje … Kontynuuj