Nazwa projektu: „Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”

Nazwa programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

Oś Priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Poddziałanie: Kompleksowy Program Szkół Wyższych

 

Zakres Projektu realizowany przez Syntea S.A.:

Szkolenia dla kadry:

  • Tworzenie i wykorzystywanie kontentów e-learningowych
  • Indywidualne warsztaty z zakresu e-learningu dla kadry dydaktycznej PWSW w Przemyślu

Okres realizacji szkoleń: 26.05.2022 –  31.10.2022