Nazwa projektu: „Kwalifikacje drogą do sukcesu”

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Poddziałanie: Kształcenie zawodowe

 

Zakres Projektu realizowany przez Syntea S.A.:

Szkolenia dla uczniów:

  • administrator sieci CISCO
  • programowanie serwisów WWW
  • grafika komputerowa
  • tworzenie stron internetowych
  • administrowanie bazami danych
  • negocjacje z elementami NLP
  • obsługa naziemna statków powietrznych
  • język angielski dla przedstawicieli handlowych

 

Okres realizacji szkoleń: 15.03.2021 – 14.07.2022