Projekt  „Kwalifikacje + staż = nowe możliwości” realizowany w okresie: IV 2019 – VI 2020 przez Syntea S.A. zamówiony przez Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0017/18.

 

 

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy trzech szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie świętokrzyskim:

  • Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku – Kamiennej,
  • Technikum im. W Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie,
  • Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie.

 

Zakres realizowanej usługi:

  1. Szkolenie „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” dla 52 osób.
  2. Szkolenie „Projektowanie grafiki komputerowej” dla 120 osób.
  3. Szkolenie prowadzące do nabycia przez uczestników kompetencji „Kurs z zakresu obsługi programów graficznych i programowania druku 3D” dla 13 osób.