Partnerzy:
Projekt realizowany w partnerstwie Powiatu Wrocławskiego z firmą Syntea S.A. (lider) dla lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach