Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Cel: Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych i staży/praktyk dla 200 uczniów (K – 136, M – 64; Technikum nr 2 – 190 os., Szkoła Branżowa – 10 os.) oraz kursów doskonalących, studiów podyplomowych i szkoleń zawodowych dla nauczycieli (6 os., K – 6) oraz poprzez doposażenie pracowni zawodowych w omawianych placówkach do końca XII.2021 roku.

 

Zakres Projektu realizowany przez SYNTEA S.A.:

Szkolenia dla uczniów:

  • „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”.
  • „Wykonywanie usług kelnerskich”.
  • „Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D”.
  • „Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”

Szkolenia dla nauczycieli:

  • „Język niemiecki branżowy dla nauczycieli przedmiotów gastronomiczno-hotelarskich”
  • „Język angielski branżowy dla nauczycieli przedmiotów gastronomiczno-hotelarskich”.
  • „Przedsiębiorczość”.
  • „Organizacja przyjęć bufetowych w obiektach hotelarskich”.