Zapytanie ofertowe MKZwPSD/RR/1/2018

  W związku z realizacją przez Powiat Strzelecko-Drezdenecki projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeńskim” (dalej jako „Projekt”) w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą … Kontynuuj