Biuro projektu

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Strzelcach Krajeńskich
ul.Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: 95 783 66 78,
e-mail: biuroprojektu.pzea@gmail.com