Projektodawcą jest Powiat Strzelecko-Drezdenecki – Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny