Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

Do projektu zostanie zrekrutowanych 1500 uczniów (30%K) i 16 nauczycieli (8K 8M). Rekrutacja (wewnętrzna) będzie miała charakter ciągły przez cały okres trwania projektu. Informacja o projekcie będzie promowana w szkołach i Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim.

Dokumenty rekrutacyjne – formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa i regulamin będą dostępne na stronach internetowych , Wnioskodawcy, szkół lub Partnerów, w biurze projektu oraz podczas spotkań informacyjnych. Zgłoszenia składać można będzie w Biurze Projektu lub podczas spotkań informacyjnych.

Kryteria rekrutacji:

 • Dla nauczycieli
  • nauczyciel przedmiotów zawodowych zatrudniony w jednej ze wskazanych w projekcie szkół;
  • osoba niepełnosprawna – 5 pkt.;
  • kobieta – 5 pkt.;
  • z terenów wiejskich – 3 pkt;
  • staż powyżej 15 lat – 3 pkt.
 • Dla uczniów
  • uczęszczanie do wskazanej w projekcie szkoły
  • osoba niepełnosprawna – 5 pkt.;
  • kobieta – 5 pkt.;
  • z terenów wiejskich – 3 pkt;
  • dochód na członka rodziny poniżej średniej krajowej;
  • uczęszczanie do ostatniej klasy – 3 pkt.

Za wybór UP odpowiedzialna będą Koordynatorzy szkolni.