Rozeznanie rynku (RR_MP-NS-DzB/4.1/2016)

W związku z realizacją projektu „Moje Przedszkole – Najlepszy Start – Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy”– SYNTEA Spółka Akcyjna – zaprasza do złożenia oferty wg. specyfikacji szczegółowo określonej w załączniku. Naszym celem jest rozeznanie cen rynkowych dotyczących dostawy pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznych zabawek stymulujących rozwój. Oferty … Kontynuuj

Rozeznanie rynku (RR_MP-NS-DzB/4/2016)

W związku z realizacją projektu „Moje Przedszkole – Najlepszy Start – Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy”– SYNTEA Spółka Akcyjna – zaprasza do złożenia oferty wg. specyfikacji szczegółowo określonej w załączniku. Naszym celem jest rozeznanie cen rynkowych dotyczących dostawy pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznych zabawek stymulujących rozwój. Oferty … Kontynuuj

Plan spotkań organizacyjnych

Wynikiem spotkań informacyjnych było m.in. zaplanowanie spotkań roboczych w poszczególnych placówkach – Przedszkole numer 226 (12.07.2016), Przedszkole numer 65 (04.08.2016), Przedszkole numer 414 (05.08.2016 – termin do uzgodnienia)

Spotkania informacyjne

W ramach akcji promocyjnej przybliżającą założenia Projektu oraz oferowane formy wsparcia w dniach 28.06.2016 oraz 05.07.2016 odbyły się spotkania z przedstawicielami Partnera Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz Dyrektorami Ośrodków Wychowania Przedszkolnego nr 65, 226 i 414.