Celem projektu „Montaż stolarki budowlanej – dodatkowe kwalifikacje dla uczniów Technikum ZS1 w Wieluniu” zorganizowania i przeprowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz certyfikowanych szkoleń specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu z zakresu:

  1. „Montowanie stolarki budowlanej” dla 80 uczniów kierunków: Technik budownictwa i Technik geodeta;
  2. „Szkolenie z obsługi sprzętu zakupionego w ramach projektu” dla 3 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu;
  3. „Montowanie stolarki budowlanej” dla 3 nauczycieli kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu;