Syntea SA rozpoczęła działalność na rynku w 2003 roku budując swoja pozycję od niewielkiej wyspecjalizowanej w szkoleniach informatycznych firmy edukacyjnej po organizację dostarczającą kompleksowe wsparcie edukacyjne i konsultingowe w zakresie technologii informacyjnych oraz usług kompetencyjnych. Nasze wieloletnie doświadczenie umożliwia przeprowadzanie naszych Klientów (osoby indywidualne, firmy, instytucje i organizacje) przez pełny proces edukacyjny od analizy predyspozycji kompetencyjnych, doszkolenie i doradztwo, praktykę zawodową, aż po znalezienie i optymalizację zatrudnienia.

Wypracowany przez nas system jest w pełni zgodny z ideą mobilności zawodowej oraz dostosowany do najważniejszych kierunków europejskiej i globalnej polityki edukacyjnej. Syntea świadczy usługi kompetencyjne uzupełniające cały proces edukacji formalnej wpisujące się w strategię „uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning).

Szkolenia i certyfikacja kompetencji

Dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb konkretnych grup docelowych i spełniające globalne standardy w zakresie edukacji oraz potrzeb rynku pracy. W ramach tej gałęzi działalności wyszczególnione zostały następujące grupy produktów:

 • edu4talents to kompleksowe usługi kompetencyjne adresowane do sektora edukacji K12 od szkół podstawowych po szkoły średnie, techniczne i zawodowe, opracowane na bazie wieloletniej współpracy Syntei z tym sektorem, mające na celu lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.
 • Professional Knowledge Academy usługi oparte o współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie wprowadzania nowych kierunków w kształceniu podyplomowym, prowadzenia wyspecjalizowanych warsztatów na studiach, realizacji projektów edukacyjnych, mających na celu transfer wiedzy i doświadczeń między sektorem biznesu i szkolnictwa wyższego, realizacji staży i praktyk dla studentów i absolwentów oraz pośrednictwa między nauką a biznesem.
 • Szkolenia zawodowe oraz szkolenia dla profesjonalistów oparte o międzynarodowe ścieżki certyfikacyjne, umożliwiające nabycie kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej oraz swobodnego poruszania się we współczesnym społeczeństwie globalnym. W tej grupie zawierają się szkolenia:
  • IT (Microsoft, Microsoft Dynamics, Cisco, Linux, ECDL)
  • językowe (języki branżowe)
  • zawodowe (Vocational Competence Certificate, Aptech, medyczne)
  • biznesowe

Praktyki i staże w przedsiębiorstwach

Realizowane w Polsce i za granicą zarówno dla uczniów, studentów, jak i osób dorosłych. Dzięki rozbudowanej sieci partnerskiej Syntea organizuje praktyki i staże w firmach o dużym potencjale rozwoju i wysokim stopniu innowacyjności.

Outsourcing procesów kompetencyjnych

Mający na celu dostarczenie pracodawcom przygotowanych do pracy i wykwalifikowanych pracowników, a osobom, które korzystają z naszych usług edukacyjnych ułatwienie i pomoc w zdobyciu satysfakcjonującego zatrudnienia. Prowadzony przez nas monitoring zmian na rynku pracy oraz współpraca z instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami nie tylko z Polski, ale także z innych państw europejskich, umożliwia nam efektywne reagowanie na zachodzące zmiany, a także podpowiadanie najlepszych rozwiązań w obszarze kompetencji, pozyskiwanie środków na ich finasowanie wraz z zapewnieniem kadry adekwatnie do aktualnego zapotrzebowania. Ponadto wspierając rozwój model szkoleń i certyfikacji kompetencji zawodowych VCC włączamy się w promocję ujednolicenia systemu potwierdzania kwalifikacji oraz zwiększenia mobilności zawodowej.