Projekt „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” jest Projektem realizowanym przez SYNTEA S.A. w partnerstwie z Powiatem Grajewskim.

Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, IZ RPOWP

Numer naboru: RPPD.03.03.01−IZ.00−20−001/19

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III Kompetencje i Kwalifikacje

Numer i nazwa Działania: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Numer i nazwa Poddziałania: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Okres realizacji: 01.03.2021 – 31.12.2023

Wartość projektu: 2 989 543,49zł

Wartość dofinansowania: 2 839 696,29zł

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 placówkach kształcenia zaw. z powiatu Grajewskiego poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego w 5 szkołach dla 279 uczniów  (min. 35 % dziewcząt), uwzględniającego sytuację na regionalnych i lokalnych rynkach pracy oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 31 n-li (18K), do końca 2023 r. Cel zostanie osiągnięty dzięki ścisłej współpracy szkół z pracodawcami.

Beneficjentami projektu są:

 1. Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
 2. Zespół Szkół im ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie
 3. Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie
 4. Zespół Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
 5. Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II

Zadania planowane do realizacji w ramach Projektu obejmują:

 1. Doposażenie pracowni
 2. Pomoc stypendialną
 3. Kursy i szkolenia dla nauczycieli
 4. Szkolenie Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 5. Szkolenie Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
 6. Szkolenie Montowanie stolarki budowlanej
 7. Szkolenie Prowadzenie obsługi biura
 8. Szkolenie Programowanie witryn internetowych
 9. Kurs na prawo jazdy kat B

Planowane rezultaty Projektu:

 • doposażenie 4 placówek
 • minimum 80% uczniów i 100% nauczycieli objętych projektem uzyska kwalifikacje/kompetencje.

 

 

Projekt „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.