Rekrutacja prowadzona rundami w trybie ciągłym:

 • Pierwsza runda będzie trwała 3 miesiące, każda kolejna ok. 2 miesięcy
 • w sumie założono 12 rund
 • w każdej rundzie będzie rekrutowanych średnio 250-300 uczestników
 1. Do projektu zostanie zrekrutowanych łącznie 3200os. (52% – kobiety)
 2. Co najmniej 30% os. (960os.) – zamieszkujące miasta średnie z województwa tj.:  Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek
 3. Co najmniej 30% os. (960os.) – z podregionu grudziądzkiego lub włocławskiego.
  1. Podregion grudziądzki obejmuje następujący obszar terytorialny: powiat brodnicki, powiat chełmiński, powiat golubsko-dobrzyński, powiat grudziądzki, powiat rypiński, powiat wąbrzeski, miasto Grudziądz.
  2. Podregion włocławski obejmuje następujący obszar terytorialny: powiat aleksandrowski, powiat lipnowski, powiat radziejowski, powiat włocławski, miasto Włocławek.

 

Montowanie stolarki budowlanejPrzygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywieniaProwadzenie obsługi biuraProjektowanie grafiki komputerowejTworzenie witryn internetowychSerwis napojów mieszanych i alkoholiPrawo jazdy kategoria C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszonąKurs kwalifikowanej pierwszej pomocyDiagnosta samochodowyLogistykFlorystaTrener personalnyProwadzenie spraw kadrowo–płacowychObsługa kas fiskalnych

Montowanie stolarki budowlanej

Opis kursu:

Osoba legitymująca się tą kwalifikacją posiada ogólną wiedzę na temat stolarki budowlanej oraz umiejętności w zakresie montażu okien i drzwi balkonowych, okien dachowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram i krat.

Posiada także rozeznanie w najnowocześniejszych technologiach związanych z montażem i obsługą stolarki budowlanej. Zna zasady konserwacji i serwisowania stolarki budowlanej, a także zasady odbioru robót montażowych. Posiada także podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji pracy w małym zespole.

Program kursu:

 1. Podstawowe informacje na temat stolarki budowlanej.
 2. Okna fasadowe i drzwi balkonowe.
 3. Montaż okien fasadowych i drzwi balkonowych.
 4. Okna dachowe.
 5. Montaż okien dachowych.
 6. Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.
 7. Montaż drzwi.
 8. Bramy i kraty.
 9. Montaż bram i krat.
 10. Osłony przeciwsłoneczne.
 11. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.
 12. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

Opis kursu:

Kwalifikacja skierowana jest do osób zarówno tych pracujących w branży gastronomicznej, a nie mających formalnie potwierdzonych kwalifikacji a także osób, które chcą się przekwalifikować i rozpocząć pracę w branży gastronomicznej oraz osób, które zajmują się pozaprofesjonalnie przygotowaniem potraw i są zainteresowane potwierdzeniem swoich kwalifikacji.

Ponadto kwalifikacja adresowana jest do osób wchodzących na rynek pracy, które poszukują atrakcyjnej rynkowo kwalifikacji pozwalającej zdobywać miejsca pracy w rozwijającej się branży gastronomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów żywieniowych.

Program kursu:

 1. Zasady BHP i HACCP w zakładzie gastronomicznym:
  1. Definicja BHP i HACCP;
  2. Etapy wdrażania systemu HACCP;
  3. Odzież ochronna;
  4. Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego;
  5. Urządzenia chłodnicze;
  6. Urządzenia do mycia naczyń.
 2. Proces produkcyjny:
  1. Zasady magazynowania produktu;
  2. Obróbka wstępna brudna;
  3. Obróbka wstępna czysta;
  4. Obróbka cieplna;
  5. Ocena organoleptyczna.
 3. Jaja:
  1. Ocena świeżości jaj;
  2. Właściwości jaj.
 4. Tusze zwierząt rzeźnych.
 5. Tusze drobiowe.
 6. Ryby.
 7. Rodzaje owoców morza.
 8. Mleko i przetwory mleczne.
 9. Owoce:
  1. Podział owoców;
  2. Obróbka wstępna i cieplna owoców;
  3. Przetwory i potrawy z owoców.
 10. Warzywa, ziemniaki, grzyby:
  1. Grupy warzyw;
  2. Obróbka wstępna warzyw;
  3. Obróbka cieplna warzyw;
  4. Zastosowanie ziemniaków;
  5. Podział grzybów;
  6. Obróbka wstępna i cieplna grzybów;
  7. Przetwory z grzybów.
 11. Kasze:
  1. Charakterystyka kasz;
  2. Zastosowanie kasz;
  3. Obróbka wstępna kasz;
  4. Obróbka cieplna kasz.
 12. Mąka:
  1. Zagęszczanie potraw.
 13. Zupy:
  1. Sosy.
 14. Receptury gastronomiczne.
 15. Produkty wywołujące reakcje alergiczne lub dolegliwości zdrowotne:
  1. Alergia i alergeny;
  2. Alergeny w produktach spożywczych;
  3. Produkty zawierające: laktozę, gluten, zamienniki produktów;
  4. Produkty ciężkostrawne.
 16. Diety:
  1. Dieta wegańska;
  2. Dieta wegetariańska;
  3. Dieta bezglutenowa;
  4. Dieta bezlaktozowa.
 17. Techniki stosowane w kuchni molekularnej:
  1. Urządzenia w technice sous vide,
  2. Zasady stosowania sous vide.
 18. Slow Food.
 19. Dobór zastawy stołowej.

Prowadzenie obsługi biura

Opis kursu:

Kwalifikacja adresowana jest w szczególności do osób dorosłych, które chcą zdobyć nową kwalifikację w krótkim czasie, kluczową z punktu widzenia rynku pracy. Osób, które posiadają doświadczenie w pracach biurowych i chciałyby je potwierdzić, a tym samym powrócić na rynek pracy. Ponadto kwalifikacja jest odpowiednia dla osób, które powracają lub wchodzą na rynek pracy,  są w wieku 50+ i są wykluczone zawodowo i/lub cyfrowo, są długotrwale bezrobotne albo chcą zdobyć umiejętności, otwierające możliwość pracy w wielu branżach.

Program kursu:

 1. Obieg dokumentów
  1. rodzaje dokumentów występujących w organizacji,
  2. źródła zasad obiegu dokumentów
 2. Obsługa maszyn i sprzętów biurowych
  1. podstawowe funkcje urządzeń (bindownica, niszczarka, dziurkacz, laminarka, zszywacz, rozszywacz, faks),
  2. wymiana materiałów eksploatacyjnych w urządzeniach biurowych,
  3. użycie sprzętów biurowych,
  4. naprawa sprzętów biurowych z perspektywy użytkownika.
 3. Korespondencja tradycyjna:
  1. rodzaje korespondencji,
  2. ewidencjonowania przesyłek przychodzących i wychodzących,
  3. zasady dystrybucji korespondencji wynikające z instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w danej organizacji,
  4. przygotowanie przesyłki do nadania wraz z wymianą informacji umożliwiających jej nadanie.
 4. Redakcja tekstów
  1. przygotowanie treści dokumentów biurowych na podstawie wytycznych,
  2. rodzaje wypowiedzi pisemnych wykorzystywanych w pracy biurowej,
  3. dostosowanie stylu, układu i formy tekstu do odbiorców i celu,
 5. Otoczenie formalno-prawne organizacji
  1. pojęcia misji organizacji, struktury i kultury organizacyjnej,
  2. główni interesariusze organizacji, w tym klienci wewnętrzni i zewnętrzni, kontrahenci, instytucje otoczenia biznesu oraz omówienie ich znaczenie dla organizacji,
  3. charakteryzowanie formy prawnej przedsiębiorstw i instytucji oraz ich głównych organów,
  4. zasady pozyskiwania informacji i dokumentów w instytucjach zewnętrznych,
  5. druki wymagane przez instytucje publiczne do wydania zaświadczeń,
  6. bazy danych instytucji publicznych,
  7. zasady ochrony danych osobowych w pracy biurowej, w szczególności ochrona dokumentów i plików zawierających dane osobowe, RODO, itp.
 6. Zasady doboru typu ubioru służbowego do okoliczności
  1. typy ubioru służbowego, w tym business formal, business casual, smart casual,
  2. zasady dotyczące odpowiedniego dopasowania ubioru do okazji,
  3. typ ubioru stosownie do okoliczności.
 7. Rozmowa bezpośrednia z interesantem
  1. rodzaje komunikacji (w tym formalna, nieformalna, werbalna, niewerbalna),
  2. zasady savoir-vivre’u, w tym zasady tytulatury, pierwszeństwa, stosowania zwrotów grzecznościowych,
  3. znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
  4. techniki aktywnego słuchania,
  5. rozmowy z interesantem z zastosowaniem zasady savoir-vivre’u, zgodnie z zasadami komunikacji.
 8. Rozmowa telefoniczna;
  1. oficjalne formy powitania i pożegnania podczas rozmowy telefonicznej,
  2. techniki aktywnego słuchania podczas rozmowy telefonicznej,
  3. uzyskanie informacji o rozmówcach i celu rozmowy,
  4. udzielanie informacji zgodnie z kompetencjami i zakresem obowiązków lub przekazywanie rozmowy do odpowiednich osób/działów według ich kompetencji.
 9. Arkusze kalkulacyjne
  1. programy służące do projektowania i wykonywania obliczeń,
  2. nowy arkusz,
  3. format danych liczbowych,
  4. wprowadzanie formuł (w tym suma, średnia, zliczanie)
  5. sortowanie i filtrowanie danych,
  6. tworzenie wykresów,
  7. zapisywanie dokumentu w różnych formatach i jego wydruk.
 10. Edytor tekstu
  1. programy do edycji tekstu,
  2. nowy dokument i wprowadzanie tekstu,
  3. wstawianie i formatowanie obiektów,
  4. edycja tekstu,
  5. korespondencja seryjna,
  6. zapisywanie dokumentu w różnych formatach i jego wydruk.
 11. Poczta elektroniczna
  1. programy służące do obsługi poczty elektronicznej,
  2. rodzaje adresatów korespondencji elektronicznej (w tym adresaci „do wiadomości” i „do ukrytej wiadomości”),
  3. nowy e-mail,
  4. wprowadzanie i formatowanie tekstu,
  5. dodawanie załączników,
  6. wysyłka poczty elektronicznej (w tym ustawianie potwierdzenia odbioru, priorytet oraz kategorii wiadomości),
  7. wskazanie odbiorców lub działy w organizacji, do których należy skierować określoną korespondencję elektroniczną,
  8. przekazywanie korespondencji elektronicznej do odpowiednich osób/działów według ich kompetencji,
  9. kalendarz spotkań, w tym wysyłanie zaproszeń na spotkanie i odpowiadanie na zaproszenia.
 12. Przeglądarki i wyszukiwarki internetowe
  1. przeglądarki służące do pozyskiwania informacji z Internetu,
  2. funkcje przeglądarek internetowych,
  3. wyszukiwanie informacji, stosując metody wyszukiwania informacji w Internecie,
  4. tworzenie baz danych, pozyskując i selekcjonując informacje z Internetu,
  5. czyszczenie historii wyszukiwania przeglądarki internetowej.
 13. Prezentacje multimedialne:
  1. programy służące do tworzenia prezentacji multimedialnych,
  2. nowa prezentacja według wytycznych,
  3. wprowadzanie i formatowanie tekstu,
  4. wstawianie i formatowanie obiektu (w tym obraz, tabela, wykres),
  5. dobór szablonu do celu prezentacji,
  6. zapis dokumentu w różnych formatach i druk gotowej prezentacji.

Projektowanie grafiki komputerowej

 

Opis kursu:

Kwalifikacja „Projektowanie grafiki komputerowej” skierowana jest do osób, które hobbistycznie zajmują się projektowaniem grafiki komputerowej i chciałyby potwierdzić swoje kompetencje, specjalistów ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych, informatyków, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych mediów społecznościowych, a także osób zajmujących się tworzeniem blogów internetowych.

Ponadto kwalifikacja adresowana jest do webdeweloperów, administratorów stron i serwisów WWW, fotografów, redaktorów, dziennikarzy, reporterów, grafików komputerowych, którzy chcieliby rozszerzyć swoje kompetencje o projektowanie grafiki komputerowej, osób z wykształceniem plastycznym i absolwentów studiów artystycznych, osób, które chciałyby świadczyć pracę zdalną oraz wszystkich zainteresowanych projektowaniem grafiki komputerowej.

Program kursu:

 1. Podstawy projektowania grafiki komputerowej oraz proponowanie rozwiązań odnośnie wymagań zleceniodawcy dotyczących projektu graficznego
  1. rodzaje i charakterystyka grafiki (wektorowa i rastrowa),
  2. rodzaje i charakterystyka programów graficznych do grafiki wektorowej i rastrowej,
  3. elementy interfejsów programów graficznych, w tym dostępne narzędzia,
  4. sprzęt wspomagający tworzenie projektów graficznych,
  5. rodzaje kompozycji obrazów,
  6. zasady tworzenia kompozycji, w tym zasada złotego podziału, perspektywy, symetrii, orientacji,
  7. zasady stosowania typografii, w tym typy czcionek, formatowanie, tekst ozdobny i akapitowy,
  8. teoria kolorów, w tym kolory podstawowe i pochodne, mieszanie barw, profile kolorów, podział, znaczenie i dobór barw,
  9. formy publikacji projektu graficznego, w tym stronę internetową, instalację, prezentację multimedialną, plakat, ulotkę, wizytówkę, baner, billboard, reklamę prasową, książkę,
  10. aspekty techniczne publikacji stosowanych w Internecie, w tym formaty plików, tryby kolorystyczne i rozdzielczości,
  11. różnice w rozdzielczości obrazów wyświetlanych na różnych urządzeniach cyfrowych,
  12. aspekty techniczne publikacji w formie druku, w tym formaty plików, tryby kolorystyczne, rozdzielczości, formaty papieru, spady, marginesy i uszlachetnienia,
  13. zasady prawidłowej kompozycji projektów graficznych na przykładzie strony internetowej,
  14. podstawowe techniki druku, w szczególności druk offsetowy, druk cyfrowy, sitodruk i termonadruk,
  15. bieżące trendy i obowiązujące standardy tworzenia grafiki komputerowej oraz wskazanie źródła pozyskiwania informacji dotyczących rozwoju grafiki komputerowej,
  16. możliwości poszerzania umiejętności w zakresie projektowania graficznego.
 2. Tworzenie projektu graficznego
  1. źródła darmowych i komercyjnych zasobów graficznych,
  2. dostępne na rynku portale przeznaczone dla grafików, w tym witryny internetowe dysponujące fotografiami, fontami, ikonami lub piktogramami oraz tekstami próbnymi,
  3. elementy i materiały graficzne niezbędne do wykonania projektu,
  4. zasady dotyczące praw autorskich stosowane przy wykorzystywaniu elementów graficznych, zdjęć, tekstów i innych elementów projektu,
  5. zasady ochrony i przenoszenia praw autorskich do utworów wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669 i 2245), w szczególności przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych, ochrony autorskich praw osobistych oraz prawa i zasady eksploatacji utworu,
  6. pozyskiwanie treści od zleceniodawcy, weryfikacja ich parametrów technicznych pod względem zgodności z założeniami projektu i możliwościami ich wykorzystania,
  7. możliwości poprawy jakości materiałów pozyskanych od zleceniodawcy.
 3. Przygotowanie projektu graficznego
  1. parametry charakterystyczne dla rodzaju projektu w zależności od tego, czy projekt będzie publikowany elektronicznie, czy w formie druku, w tym przestrzeń kolorystyczna i rozdzielczość projektu,
  2. layout projektu, w szczególności ustalanie formatu, wymiarów, orientacji, marginesów, spadów, przestrzeni kolorystycznej i obszarów roboczych,
  3. elementy graficzne i tekstowe w projekcie,
  4. kadrowanie poprawianie jakości oraz retuszowanie elementów graficznych,
  5. elementy graficzne wektorowe i rastrowe, w tym winiety lub topy strony, menu, stopki, ikony lub piktogramy i elementy ozdobne,
  6. transformowanie i edytowanie, w tym stosując filtry i przekształcenia, elementy graficzne wektorowe i rastrowe,
  7. operacje na warstwach,
  8. format tekstu, w tym tekst ozdobny i akapitowy,
  9. zapis pliku poglądowego z kompozycją projektu graficznego w formacie dostępnym dla zleceniodawcy.
 4. Przygotowanie projektu do publikacji
  1. sprawdzenie projektu i korygowanie możliwych błędów,
  2. weryfikowanie zgodności zawartości projektu z materiałami pozyskanymi od zleceniodawcy,
  3. przygotowanie pliku zgodnie z wymaganiami publikacji,
  4. zapis finalnej wersji projektu w formacie spełniającym wymagania publikacji oraz zgodnie z ustaleniami ze zleceniodawcą,
  5. wybór sposobu przekazania plików w zależności od ich rozmiaru i wymagań zleceniodawcy.

Tworzenie witryn internetowych

 

Opis kursu:

Kwalifikacja „Tworzenie witryn internetowych” skierowana jest do osób z wykształceniem technicznym, które chciałyby potwierdzić kompetencje związane z tworzeniem witryn internetowych, osób zainteresowanych tworzeniem witryn internetowych, wykonywaniem zadań dewelopera stron internetowych, a także informatyków innych specjalności, grafików komputerowych. Ponadto kwalifikacja adresowana jest do osób, które chciałyby świadczyć pracę zdalną, oraz uczniów i studentów.

Program kursu:

 1. Wprowadzenie do projektowania witryn WWW.
 2. Projektowanie witryn internetowych w języku HTML.
 3. Podstawy obróbki plików graficznych.
 4. Formatowanie treści witryn internetowych w CSS.
 5. Wykorzystanie skryptów JavaScript.
 6. Projektowanie responsywnych witryn WWW.
 7. Optymalizacja witryny pod kątem wyszukiwarek internetowych.
 8. Systemy zarządzania treścią witryny (CMS).
 9. Publikacja witryny na serwerze.
 10. Bezpieczeństwo witryn internetowych.
 11. Testowanie witryny.

Serwis napojów mieszanych i alkoholi

 

Rekrutacja na ten kurs została zakończona,
limit miejsc wyczerpany.

Opis kursu:

Kwalifikacja skierowana jest w szczególności do osób, które pracują już w gastronomii lub hotelarstwie, a także dla osób, które chcą uzyskać nową kwalifikację lub przekwalifikować się. Ponadto kwalifikacja jest odpowiednia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach gastronomicznych, a także dla absolwentów szkół zawodowych z obszaru hotelarstwa i gastronomii.

Program kursu

 1. Historia miksologii, prekursorzy światowej miksologii, miksologia klasyczna, miksologia w Polsce.
 2. Sylwetka barmana, charakterystyka pracy barmana w różnych typach lokali gastronomicznych.
 3. Prezentacja sprzętu barmańskiego i typów szkła barowego; miary barowe.
 4. Historia napojów alkoholowych; technologia napojów alkoholowych, procesy związane z produkcją alkoholi: fermentacja alkoholowa, destylacja okresowa i ciągła, rektyfikacja, maturacja.
 5. Charakterystyka, klasyfikacje i znane marki poszczególnych rodzajów alkoholi: wódka czysta, wódki gatunkowe, gin, brandy, koniak, likiery, bittery, whisky, rum, Cachaça, tequila, Mezcal, absynt, wino musujące, wermuty.
 6. Zasady profesjonalnej degustacji i oceny alkoholi.
 7. Teoria smaku.
 8. Lód i jego znaczenie w koktajlach.
 9. Charakterystyka poszczególnych metod przygotowywania koktajli: building, shaking, stiring, throwing; którą metodę wybrać dla poszczególnych składników, jakie są różnice pomiędzy nimi; porównanie Martini wstrząsanego i mieszanego (sprawdzenie temperatury, objętości, różnic w teksturze i smaku).
 10. Classic cocktails i modern classic cocktails.
 11. Striped drinks, przyrządzanie shotów warstwowych różnymi metodami.
 12. Podawanie płonącego likieru sambuca.
 13. Podawanie absyntu.
 14. Koktajle na bazie wina musującego, koktajle aperitifowe.
 15. Zasady i techniki dekorowania koktajli.
 16. Drinki na bazie świeżych owoców.
 17. Drinki efektowne i płonące (Rainbow Shots, Lamborghini Flaming).
 18. Drinki alkoholowe według klasyfikacji IBA – official cocktails (klasyfikacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Barmanów) t.j. Mojito, Margarita, Daiquiri, Sex on the Beach, Pina Colada, Kamikaze Original, Cosmopolitan, Tequila Sunrise, Martini Cocktail, Long Island Ice Tea, Black Russian, Manhattan, B-52, Kir Royale, Krwawa Mary).
 19. Techniki przygotowania mieszanych napojów bezalkoholowych (np. blenderowanie).
 20. Trendy w przygotowaniu mieszanych napojów bezalkoholowych (bezalkoholowe wersje klasycznych drinków, smoothie, fit drinks).
 21. Znajomość receptur mieszanych napojów bezalkoholowych (Mojito Virgin, Pina Colada Virgin, Tequila Sunrise Virgin).
 22. Umiejętność przygotowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych według podanych preferencji gości.
 23. Koktajle wędzone, przygotowane przy pomocy pistoletu wędzarniczego Smoking Gun.
 24. Free pouring (nalewanie odpowiednich porcji alkoholu „z ręki”, bez użycia miarek barowych, z użyciem różnych chwytów i nalań).
 25. Ergonomia pracy za barem, speed flair, jak pracować szybko i wydajnie, przygotowanie stanowiska barowego.
 26. Working flair – jak uczynić naszą pracę bardziej efektowną i widowiskową.
 27. Specyfika szukania pracy w gastronomii – jak znaleźć satysfakcjonującą pracę w dobrych lokalach, w tym:
  1. na co zwracać uwagę podczas przygotowania CV,
  2. rozmowy kwalifikacyjne,
  3. dzień próbny.
 28. Etykieta pracy barmana, istota i znaczenie hospitality.
 29. Podstawy wiedzy o winie, podawanie wina.
 30. Obsługa gościa przy barze i na sali: psychologia sprzedaży, sposoby zwiększania wartości rachunku.
 31. Omówienie najważniejszych trendów w światowej miksologii: infuzje alkoholowe, produkty home-made, sezonowość i lokalność, zasada „no waste”, kule lodowe, miksologia molekularna, ciekły azot, suchy lód.
 32. Umiejętność przygotowania drobnych i właściwego podania przekąsek barowych np. tartinki, koreczki, roladki.
 33. Poznanie podstawowych zasad obsługi gości, w tym:
  1. umiejętność zadawania pytań służących identyfikacji potrzeb gościa,
  2. umiejętność zadawania pytań służących zebraniu opinii na temat przygotowanego napoju mieszanego,
  3. umiejętność przygotowania napoju, omawiając użyte składniki, ich pochodzenie oraz sposób wykorzystania,
  4. sposoby dbania o dobre relacje z gośćmi (np. zwroty grzecznościowe, sposoby rozładowania stresu, anegdoty, dyskrecja, cierpliwość, uczciwość, uprzejmość).
  5. trudne i nietypowe sytuacje w pracy barmana i propozycje ich rozwiązań,
  6. wiedza dotycząca prawnych uwarunkowań serwowania alkoholu gościom.
Prawo jazdy kategoria C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Rekrutacja na ten kurs została zakończona, limit miejsc wyczerpany.

Opis kursu:

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Rekrutacja na ten kurs została zakończona, limit miejsc wyczerpany.

Opis kursu:

Pierwsza pomoc przedmedyczna jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym, gdyż od sprawnego przeprowadzenia czynności ratowniczych zależy zdrowie i życie innych osób. Wytyczne dla tej kompetencji powstały przy współudziale ekspertów ratownictwa i pierwszej pomocy.

Moduł umożliwia uczestnikowi nabycie następujących umiejętności i wiedzy :

 • w korzystaniu ze sprzętu ochronnego występujących w apteczkach ratowniczych
 • oceny zagrożeń dla siebie i poszkodowanego
 • w przeprowadzeniu wywiadu ratowniczego i oceny podstawowych czynności ratowniczych
 • w ułożeniu poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
 • prowadzenia postępowania w ramach bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo oddechowej u dorosłych, dzieci i niemowląt
 • obsłudze automatycznego defibrylatora AED
 • udzielaniu pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • w stosowaniu materiałów opatrunkowych oraz badania, unieruchamiania poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa
 • stosowania procedur postępowania w przypadku oparzeń termicznych, chemicznych, elektrycznych
 • sposobów ewakuacji z miejsc zagrożenia
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych podczas akcji ratowniczej

Program kursu:

 1. Organizacja Ratownictwa Medycznego w Polsce
  1. Państwowy System Ratownictwa Medycznego – podstawy prawne
  2. Ratownictwo przedszpitalne
  3. Cel stosowania standardów ratowniczych
  4. Łańcuch przeżycia
 2. Anatomia i fizjologia człowieka – podstawy
  1. Wybrane elementy anatomii i fizjologii układu nerwowego, krążenia, oddechowego (terminologia i położenie poszczególnych narządów)
  2. Funkcje układu nerwowego, krążenia i oddechowego
  3. Ocena podstawowych funkcji życiowych
  4. Badanie wstępne oraz wywiad ratowniczy (SAMPLE)
 3. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy
  1. Bezpieczeństwo własne,
   1. Ryzyko zakażeń (WZW, HIV, gruźlica)
   2. Postępowanie z przedmiotami, które były narażone na materiał zakaźny
   3. Postępowanie z odpadami medycznymi
  2. Bezpieczeństwo poszkodowanego
  3. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia
 4. Poszkodowany nieprzytomny
  1. Przyczyny utraty przytomności
  2. Zagrożenia z utraty przytomności
  3. Pozycja bezpieczna
  4. Omdlenie
 5. Wezwanie pomocy
  1. Numery alarmowe i ich znaczenie
  2. Meldunek dla dyspozytora medycznego
 6. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  1. Procedura postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia
  2. Udrożenienie dróg oddechowych – metody
  3. Zasady prowadzenia ucisków klatki piersiowej u dorosłego, dziecka, niemowlęcia
  4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłego , dziecka i niemowlęcia
 7. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna ( AED)
  1. Mechanizm zatrzymania krążenia
  2. Defibrylacja urządzeniem AED
   1. Uruchomienie AED
   2. Prawidłowe przyłączenie elektrod
   3. Bezpieczeństwo użycia AED
  3. Algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu defibrylatora AED
 8. Stany zagrożenia życia
  1. Objawy epilepsji, cukrzycy , udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego, przegrzania, wychłodzenia, astmy oskrzelowej, reakcji alergicznej
  2. Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowotnego
 9. Wstrząs
  1. Definicja wstrząsu
  2. Rodzaju wstrząsu
  3. Objawy wstrząsu
  4. Postępowanie w przypadku wystąpienia wstrząsu
 10. Zadławienia
  1. Sytuacje w których może dojść do zadławienia niemowlęcia, dziecka oraz osoby dorosłej
  2. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zadławienia niemowlęcia, dziecka, osoby dorosłej
 11. Urazy
  1. Metody zaopatrzenia urazów
  2. Badanie urazowe
  3. Obrażenia głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha, miednicy, kończyn, pleców
  4. Zabezpieczenie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa szyjnego
  5. Krwotoki
   1. Rodzaje krwotoków
   2. Postępowanie ratownicze w zależności od rodzaju krwotoków
 12. Urazy chemiczne, termiczne oraz elektryczne
  1. Objawy i zagrożenia w przypadku wystąpienia obrażeń chemicznych, termicznych oraz elektrycznych
  2. Postępowanie ratownicze w przypadku urazów termicznych, chemicznych, elektrycznych
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
  1. Identyfikacja zagrożeń dla ratowników i poszkodowanych
  2. Sposoby ewakuacji poszkodowanych
 14. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
  1. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 15. Wsparcie psychiczne poszkodowanego
  1. Pojęcie stresu pourazowego, objawy, sposoby radzenia sobie ze stresem
  2. Umiejętność wsparcia poszkodowanego na miejscu zdarzenia
 16. Zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy
  1. Pojęcie zdarzenia masowego, mnogiego, pojedynczego
  2. Zasady segregacji wstępnej w podstawowym zakresie
  3. Karta segregacyjna
  4. Zasady współpracy z zespołami ratownictwa
  5. Metody zaopatrzenia urazów
  6. Badanie urazowe
  7. Obrażenia głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha, miednicy, kończyn, pleców
  8. Zabezpieczenie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa szyjnego
  9. Krwotoki
   1. Rodzaje krwotoków
   2. Postępowanie ratownicze w zależności od rodzaju krwotoków
Diagnosta samochodowy

Opis kursu:

Diagnosta samochodowy kontroluje stan wszystkich układów i części, które są zamontowane w pojeździe, od stanu nadwozia, przez zawieszenie i układ napędowy, aż po elektrykę i hamulce. Część czynności wykonywanych jest w sposób ręczny, bez wykorzystywania dodatkowych urządzeń i narzędzi. Dokładne zbadanie stanu zawieszenia czy hamulców wymaga jednak wprowadzenia danego pojazdu na kanał w celu umożliwienia szczegółowych oględzin poszczególnych elementów podwozia.  W klasycznej stacji diagnostycznej używa się także wielu innych narzędzi oraz specjalistycznych urządzeń, które obsługuje diagnosta samochodowy.

Program szkolenia:

Część I – szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

 1. Zakres szkolenia
  Słuchacze kursu powinni być zapoznani z zakresem badań, oceny i ze sposobami pomiarów, metodami kontroli, urządzeniami i przyrządami do:

  1. przeprowadzania badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki, pojazdu uprzywilejowanego, pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego,
  2. przeprowadzania dodatkowych badań technicznych w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji,umieszczania nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.
   W celu zapewnienia właściwej pracy kandydatów na diagnostów należy zapoznać ich z podstawowymi zasadami organizacji pracy stacji kontroli pojazdów, uprawnieniami i obowiązkami personelu oraz niezbędną dokumentacją.
 2. Wymagane efekty szkolenia
  Absolwent szkolenia powinien posiadać:

  1. umiejętność wyciągania wniosków z przeprowadzonych okresowych badań technicznych pojazdów i pomiarów i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym pojazdów w zakresie dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego,
  2. umiejętność prawidłowego wypełniania i prowadzenia dokumentacji obowiązującej przy badaniach technicznych w stacjach kontroli pojazdów,
  3. umiejętność odnajdywania i odczytywania podstawowych informacji technicznych z dokumentów innych niż Rzeczpospolita Polska państw dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą oraz z tabliczek znamionowych pojazdu,
  4. ogólną wiedzę o certyfikowanych urządzeniach i przyrządach pomiarowo – kontrolnych oraz zakresie ich stosowania i zakresie kontroli eksploatacyjne

Część II – szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

 1. Zakres szkolenia
  Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie słuchaczy z przedmiotem i kryteriami oceny autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.
 2. Wymagane efekty szkolenia
  Absolwent szkolenia powinien posiadać:

  1. umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań i oględzin i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym autobusu w zakresie możliwości dopuszczania ich do ruchu na drogach publicznych z dopuszczalną prędkością 100 km/h,
  2. umiejętność wypełnienia i prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przypadku tego rodzaju badań technicznych autobusów.

Część III – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych

 1. Zakres szkolenia
  Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie słuchaczy z aktami prawnymi regulującymi wymagania techniczne i wyposażenie pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.
 2. Wymagane efekty szkolenia
  Absolwent szkolenia powinien posiadać:

  1. umiejętność samodzielnego przeprowadzania okresowych i dodatkowych badań oraz samodzielnego wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań, wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych,
  2. umiejętność wypełniania i prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przypadku badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

Część IV – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem

 1. Zakres szkolenia
  Zakres szkolenia obejmuje zaznajomienie słuchaczy kursu z kryteriami oceny pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG, CNG, LNG, z techniką dokonywania badań instalacji gazowych, zasadami wyciągania ostatecznych wniosków z badania.
  Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1836
 2. Wymagane efekty szkolenia
  Absolwent szkolenia powinien posiadać:

  1. umiejętność samodzielnego przeprowadzania badań technicznych instalacji zasilania gazem w pojazdach z zamontowaną instalacją przez upoważnione firmy oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonych badań i wydawania na ich podstawie ocen o stanie technicznym tych pojazdów,
  2. umiejętność wypełniania i prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przypadku badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

Część V – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:

 1. związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
 2. skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,
 3. którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
Logistyk

Opis kursu:

Zawód logistyk-spedytor łączy w sobie dwie bardzo ważne profesje (logistyk i spedytor), które bazują w większości na wiedzy praktycznej. To właśnie w praktyce najczęściej powstają różne koncepcje usprawniania przepływu towarów w handlu i dystrybucji, które są potem wykorzystywane w innych dziedzinach zarządzania.

Obecnie polskie przedsiębiorstwa wprowadzają na masową skalę nowoczesne metody zarządzania logistycznego. Powstaje w związku z tym ogromne zapotrzebowanie na kadrę o kompetencjach umożliwiających kierowanie działami logistyki, transportu czy spedycji.

Program kursu:

 1. Podstawy logistyki (geneza logistyki, pojęcie i przedmiot logistyki, obszary logistyki, struktura organizacyjna logistyki, system logistyczny w przedsiębiorstwie, logistyka a inne dziedziny zarządzania).
 2. Zarządzanie łańcuchem dostaw (łańcuch dostaw, relacje w łańcuchu dostaw, elastyczny i dynamiczny łańcuch dostaw, charakterystyka zarządzania łańcuchem dostaw, konfigurowanie sieci logistycznej projektowanie sieci logistycznej metodą środka ciężkości).
 3. Transport (rodzaje transportu, infrastruktura transportu, gałęzie transportu, reguły Incoterms).
 4. Zarządzanie flotą transportową (elementy zarządzanie flotą transportową, kalkulowanie jednostek ładunkowych, wskaźniki oceny efektywności transportu).
 5. Spedycja (charakterystyka spedycji, rozpoczęcie współpracy ze spedytorem, warunki działania firm spedycyjnych w Polsce, koszty i ceny usług spedycyjnych, struktura kosztów transportu i kalkulacja kosztów spedycji).
 6. Rynek usług logistycznych (podmioty branży TSL, struktura branży TSL, strategie przedsiębiorstw, branża KEP, outsourcing logistyczny, ćwiczenia: kalkulacja i analiza z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego).
 7. Zarządzanie zapasami (rodzaje i koszty zapasów, analiza zapasów metodą ABC i XYZ, poziom obsługi klienta – POK1 i POK2, ekonomiczna wielkość zamówienia).
 8. Magazyn jako obiekt logistyczny (rodzaje magazynów, technologie magazynu procesy magazynowe, dokumentacja magazynowa i obieg dokumentów, opakowania).
 9. Rozwój i charakterystyka centrów logistycznych (cele i funkcje centrum logistycznego, klasyfikacja centrów usług logistycznych, kryteria wyboru centrum usług logistycznych).
 10. Rola informacji w logistyce (informacja, system informacyjny i system informatyczny, ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstwem, zintegrowane systemy informatyczne, system zarządzania łańcuchem dostaw, elektroniczna wymiana danych, systemy automatycznej identyfikacji, system nawigacji satelitarnej GPS, planowanie potrzeb produkcyjnych i dystrybucyjnych.
Florysta

Rekrutacja na ten kurs została zakończona, limit miejsc wyczerpany.

Opis kursu:

Kurs pozwoli na nabycie kompetencji takich jak przygotowanie stanowiska pracy florysty, przygotowanie materiałów florystycznych do tworzenia dekoracji, projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu, pakowanie i przygotowanie do transportu materiałów florystycznych oraz gotowych wyrobów florystycznych, stylizacja wnętrz przy pomocy roślin, sprzedaż materiałów florystycznych, przygotowanie wystaw roślin lub kompozycji florystycznych.

Program kursu:

 1. Historia dekoracji roślinnych z elementami historii sztuki, w tym:
  1. historia dekoracji roślinnych w poszczególnych epokach historycznych,
  2. obyczaje i tradycje w kulturze związane z roślinami,
  3. cechy wnętrza/obiektu historycznego (formy, barwy, podział powierzchni/ przestrzeni, nastrój, symbolika),
  4. dobór dekoracji florystycznej do wnętrza historycznego.
 2. Materiałoznawstwo florystyczne, w tym:
  1. materiał roślinny (podstawowe wiadomości o roślinach, rośliny na kwiat cięty, zieleń cięta, drzewa i krzewy stosowane we florystyce, rośliny stosowane w suchych kompozycjach, rośliny doniczkowe, rośliny balkonowe i do obsadzania pojemników, pielęgnacja roślin),
  2. nieroślinny materiał florystyczny (środki techniczne, materiały dekoracyjne, naczynia i pojemniki).
 3. Estetyczne podstawy florystyki, w tym:
  1. wiedza o barwie (właściwości barw, systemy porządkowania barw, połączenia barw – kontrast, harmonia, dobór barw w pracach florystycznych),
  2. cechy plastyczne roślinnego materiału florystycznego (kryteria wyboru materiału florystycznego, charakterystyka materiału florystycznego),
  3. zasady kompozycji (elementy kompozycji, rodzaje porządku, proporcje, przestrzenność/bryłowatość, kryteria wyboru porządku oraz formy),
  4. style kompozycji florystycznych (styl dekoracyjny, styl graficzny/formalno-linearny, styl wegetatywny),
  5. dokumentacja projektowa (rysunek projektowy, analiza otoczenia, elementy dokumentacji projektowej).
 4. Kompozycje florystyczne, w tym:
  1. klasyfikacja tradycyjnych kompozycji florystycznych,
  2. przygotowanie materiału florystycznego do wykonywania kompozycji florystycznych,
  3. techniki florystyczne (technika wiązania – bukiet, girlanda, technika układania w gąbce florystycznej, technika obsadzania) inne techniki: szynowanie, watowanie, przypinania, zaciskanie, warstwowanie, klejenie, owijanie, drutowanie,
  4. bukiety (klasyfikacja bukietów, zasady wykonywania bukietów)
  5. Kompozycje w naczyniu (dobór materiału florystycznego, zasady wykonywania kompozycji w naczyniu),
  6. florystyczna dekoracja wnętrz (zasady florystycznej dekoracji wnętrz, dekoracja stołu),
  7. florystyka ślubna (rodzaje dekoracji związanych ze ślubem, ozdoba ślubna panny młodej, dekoracja pojazdu, konsultacje dotyczące dekoracji ślubnych),
  8. florystyka żałobna (wieńce, kompozycje żałobne w gąbce, dekoracja trumny, dekoracja urny),
  9. kompozycje wysadzane w pojemnikach (sposoby uprawy w podłożu, hydroponika, semikultury, obsadzenia na otwartej przestrzeni – skrzynki balkonowe, rośliny na balkonach i tarasach, dekoracja wnętrz roślinami doniczkowymi,
  10. kompozycje okolicznościowe (specyficzne w poszczególnych krajach, Wielkanoc, Adwent i Boże Narodzenie, Walentynki, Obiekty i prace tematyczne),
  11. zasady pakowania materiałów i wyrobów florystycznych.
 5. Marketing we florystyce, w tym:
  1. rynek florystyczny,
  2. elementy marketing mix,
  3. florysta jako sprzedawca (rodzaje klientów i ich zachowanie, prowadzenie rozmowy z klientem),
  4. reklama we florystyce (rodzaje reklamy, zadania, środki reklamy),
  5. organizacja wnętrza kwiaciarni (balans kolorów, zastosowanie filtrów).
Trener personalny

Opis kursu:

Moduł pozwala na nabycie  podstawowej wiedzy teoretycznej ze wszystkich dziedzin potrzebnych przy rozpoczęciu pracy, takich jak anatomia, fizjologia, antropologia, teoria treningu, dietetyka, ale także obsługa klienta czy sprzedaż usługi. W części praktycznej uwzględnia nabycie umiejętności prawidłowego wykonywania poszczególnych ćwiczeń fizycznych, doskonalenie umiejętności niezbędnych dla trenera oraz wdrażanie płynnego posługiwania się fachową terminologią. Połączenie teorii z praktyczną częścią kursu daje olbrzymią dawkę wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne do podjęcia pracy w charakterze trenera personalnego.

Program kursu:

 1. Rola Trenera Personalnego.
 2. Funkcjonalna anatomia człowieka.
 3. Fizjologia wysiłku fizycznego.
 4. Planowanie oraz programowanie ćwiczeń.
 5. Dietetyka sportowa oraz naturalne metody wspomagania organizmu.
 6. Budowanie własnej marki oraz trwałej relacji z klientem.
 7. Ocena sprawności fizycznej oraz sylwetki klienta.
 8. Praktyczne przykłady ćwiczeń zwiększających mobilność stawów.
 9. „Core” jako fundament treningu funkcjonalnego.
 10. Wybrane formy wysiłku tlenowego oraz beztlenowego.
 11. Trening funkcjonalny.
 12. Trening sylwetkowy.
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Rekrutacja na ten kurs została zakończona, limit miejsc wyczerpany.

Opis kursu:

Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych, posiada gruntowną, aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy oraz stosunków z niego wynikających, jak również stosunków pokrewnych, dotyczących:

 • stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego przyjmowania pracownika do pracy,
 • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Ponadto, taka osoba prowadzi działalność w zakresie określania czasu pracy, wydawania świadectwa pracy, urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia ze stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, świadczeń chorobowych dla pracowników. Posiada znajomość wybranych programów do obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej, jak również ogólnych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej, oraz organizacji pracy małych zespołów. Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych kieruje się etyką, poszanowaniem praw pracodawcy i pracownika, przestrzega również zasad BHP, zasad ergonomii, stosuje przepisy prawne. Posiada zdolność organizacji samodzielnego procesu pracy, jak i pracy w zespole.

Program kursu:

 1. Przyjęcie pracownika do pracy.
 2. Nawiązanie stosunku pracy.
 3. Czas pracy.
 4. Rozwiązanie stosunku pracy.
 5. Świadectwo pracy.
 6. Urlop wypoczynkowy.
 7. Wynagrodzenie ze stosunku pracy.
 8. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.
 9. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.
 10. Świadczenia chorobowe dla pracowników.
 11. Przykłady naliczania wynagrodzeń.
 12. Wybrane programy do prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej.
 13. Zagadnienia dodatkowe.
Obsługa kas fiskalnych

Opis kursu:

Celem modułu jest możliwie najlepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie.

Zakres kursu obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie obsługi kas fiskalnych, celem nabycia umiejętności w posługiwaniu jednostanowiskowym zestawem (kasa fiskalną, czytnik kodów, waga) oraz programem magazynowo-fakturującym WF-Mag dla Windows.

Ukończenie podstawowego kursu obsługi kas fiskalnych to przyswojenie wiedzy zarówno z zakresu obowiązujących przepisów fiskalnych, praktycznej umiejętności prowadzenia sprzedaży w oparciu o kasę fiskalną, jak i prawidłowego stosowania obowiązków użytkownika kasy fiskalnej.

Kurs otwiera możliwości pracy w zawodach kasjer, sprzedawca, barman, kelner, pracownik biurowy (sprzedaż i obsługa klienta). Umożliwia także prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu (jako przedsiębiorca).

Kurs „Obsługa Kas Fiskalnych” wyposaża w umiejętności wykonywania zawodu i przygotowuje do pracy na samodzielnym stanowisku. W ramach kursu szkolony nabywa praktycznej znajomości obsługi kilku typów kas fiskalnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę i umiejętnosci pozwalające samodzielnie prowadzić sprzedaż w oparciu o kasę fiskalną. Posiada również podstawową umiejętność obsługi programu WF Mag.

Program kursu:

 1. Wprowadzenie do terminologii fiskalnej, omówienie podstawowych ustaw i rozporządzeń Ministra Finansów.
 2. Omówienie przepisów dotyczących polityki fiskalnej.
 3. Podstawowe przepisy o kasach, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, warunki stosowania kas przez podatników, obowiązkowe informacje zawarte na paragonie, budowa, rodzaje kas, systemy kasowe, kryteria i sposób prowadzenia kontroli przez US, obowiązki kasjera.
 4. Opis techniczny kasy, funkcje kasy.
 5. Raporty. Omówienie zawartości raportów fiskalnych: dobowego i miesięcznego. Nauka zasad ich wytwarzania.
 6. Sprzedaż. Omówienie i pokazanie sprzedaży w różnych trybach oraz konfiguracjach, anulowanie paragonu, wypłata z kasy oraz zamknięcie zmiany.
 7. Poznanie podstawowej funkcjonalności programu WF-Mag w środowisku Windows, wystawienie paragonu fiskalnego, wystawianie faktury VAT; dokonanie sprzedaży w oparciu o program WF-Mag, tworzenie i drukowanie dokumentów wewnętrznych firmy (FV, WZ, KP), prowadzenie magazynu, tworzenie baz danych towarów i kontrahentów.
 8. Funkcje kasy. Obsługi kasy, włączenie i wyłączenie kasjera. Dostęp oraz poruszanie się po MENU kasy, w szczególności MENU KASJERA.