Projekt „Nowe Możliwości” jest realizowany przez BUSINESS CENTER 1 Spółka z o.o. w partnerstwie z SYNTEA S.A. w okresie 2016.11.01. do 2017.12.28.

Cel Projektu

Projekt przewiduje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych chcących podnieść kompetencje w zakresie języków obcych oraz ICT. W ramach szkoleń wsparciem zostanie objętych 300 Uczestników Projektu i wezmą oni udział w:

  • 200 Uczestników Projektu weźmie udział tylko w szkoleniach komputerowych ICT, trwających 120h kończących się certyfikatem potwierdzającym uzyskanie kompetencji (30 gr x 10 osób – 5 h x 24 dni),
  • 100 Uczestników Projektów weźmie udział w dwóch szkoleniach,  szkoleniach komputerowych ICT, trwających 120h kończących się certyfikatem (5 h x 24 dni) oraz w szkoleniach językowych 60 h kończącym się certyfikatem potwierdzającym uzyskanie kompetencji na poziomie A1 lub A2, (10 gr x 10 os x 60 h lekcyjnych. Zajęcia 2 x 3h lekcyjnych).

Wszystkie szkolenia kończą się Certyfikowanym egzaminem zewnętrznym w standardzie VCC.

Grupa docelowa:

W projekcie udział mogą wziąć osoby zamieszkujące na terenach wiejskich powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.