Business Center 1 Sp. z o.o. jest placówką oświatową działającą od 2006 roku na rzecz wielopłaszczyznowego rozwoju osobistego uczestników naszych kursów, szkoleń i warsztatów. Z jednakową atencją staramy się wpierać zarówno rozwój osobistych umiejętności, pozytywnych cech charakteru, silnych stron osobowości, pasji i zainteresowań, jak i rozwój wiedzy, kompetencji i kwalifikacji niezbędnych w obecnym lub przyszłym życiu zawodowym.

asze kursy, szkolenia i warsztaty organizujemy w sposób maksymalizujący ich jakość i zadowolenie uczestników poprzez dobór lokalizacji zapewniających wysoki komfort pracy, wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców, trenerów i instruktorów, odpowiednio dobrane materiały szkoleniowe i pomoce naukowe. Zapewniamy, że wszystkie zajęcia przebiegają w rzeczowej ale i miłej atmosferze, co sprzyja również nawiązaniu wzajemnych kontaktów między uczestnikami, ich integracji i wymianie doświadczeń.

Najważniejszy dla nas jest rezultat prowadzonycph działań, gdyż o jakości i profesjonaliźmie procesu szkoleniowego świadczy jego efekt osiągnięty w przyszłości. Akademia prowadzi w związku z tym stały monitoring i ewaluację efektów nauczania i zajęć praktycznych, co pozwala nam jeszcze precyzyjniej prowadzić dydaktykę na przyszłych wydarzeniach. Wieloletnie doświadczenie doprowadziło nas już do bardzo wysokiego poziomu współczynnika osiągania zamierzonych rezultatów edukacyjnych.