W ramach szkolenia wsparciem zostanie objętych 300 Uczestników Projektu i wezmą oni

udział w szkoleniach:

 

200 Uczestników Projektu weźmie udział tylko w szkoleniach komputerowych ICT, trwających 120h kończących się certyfikatem potwierdzający uzyskanie kompetencji (30 gr x 10 osób – 5 h x 24 dni).

Oraz

100 Uczestników Projektów weźmie udział w dwóch szkoleniach,  szkoleniach komputerowych ICT, trwających 120h kończących się certyfikatem (5 h x 24 dni) oraz w szkoleniach językowych 60 h kończącym się certyfikatem potwierdzającym uzyskanie kompetencji na poziomie A1 lub A2, (10 gr x 10 os x 60 h lekcyjnych. Zajęcia 2 x 3h lekcyjnych).

 

Wszystkie szkolenia kończą się Certyfikowanym egzaminem zewnętrznym w standardzie VCC.

 

Grupa docelowa: W projekcie udział mogą wziąć osoby zamieszkujące na terenach wiejskich powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego oraz ząbkowickiego.

 

Osoby powyżej 25 roku życia – 300 osób

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – 300 osób

Osoby zamieszkujące obszary wiejskie – 300 osób

Osoby powyżej 50 roku życia – 150 osób

Osoby bezrobotne – 100 osób

Osoby bierne zawodowo – 100 osób

Osoby pracujące – 100 osób