ZAPYTANIE OFERTOWE w celu rozeznania rynku (RR/NPGM/2/2017)

W związku z realizacją projektu „Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego, Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, SYNTEA Spółka Akcyjna – poszukuje wykonawców do przeprowadzenia egzaminów certyfikacyjnych w placówkach objętych wsparciem w Projekcie, szczegółowo określonych w pkt. 1 zapytania oraz zaprasza do złożenia oferty.

Do pobrania: Zapytanie ofertowe.