Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Piotrkowskim’” realizowany jest przez Powiat Piotrkowski w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020. Nr RPLD.11.03.01-10-0060/19.

Dofinansowanie projektu z UE: 542 100,00 zł

Syntea S.A. w ramach projektu zrealizuje następujące szkolenia:

  • Grafika komputerowa (1 gr x 10 os x 120 godz)
  • Tworzenie stron internetowych (1 gr x 10 os x 120 godz)
  • Programy biurowe i obsługa biura (1 gr x 10 os x 60 godz)
  • Szkolenie dla wszystkich nauczycieli z obsługi zakupionego doposażenia: programów komputerowych, drukarki 3D, nowoczesnego sprzętu.