Projekt „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu” jest realizowany przez Gminę Miasta Grudziądz w partnerstwie z Syntea S.A. w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 grudnia 2023r..

Obszar realizacji: Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie)

Okres realizacji: 01.08.2019r. do 30.12.2023r

Budżet projektu: 3 557 641,34 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 6 zespołach szkół zawodowych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego z miasta Grudziądz, w okresie 01.08.2019r. do 30.12.2023r., poprzez:

  • realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych
  • organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego
  • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;
  • organizację staży zawodowych i wizyt studyjnych dla 810 uczniów;
  • realizację wsparcia 51 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem
  • wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego

Lista zespołów szkół biorących udział w projekcie:

1. Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych im. M. Kopernika w Grudziądzu
2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu
3. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu
4. Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu
5. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu
6. Zespół Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu