Partner Wiodący - Wnioskodawca: Gmina – Miasto Grudziądz
            Ul. Piłsudskiego 51
            86-300 Grudziądz
       https://grudziadz.pl/

 

 

    Partner: Syntea SA
   Ul. Wojciechowska 9a
   20-704 Lublin
     http://syntea.pl/

 

Realizatorzy

 1. Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych im. M. Kopernika w Grudziądzu
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu
 3. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Marii Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu
 4. Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu
 5. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu
 6. Zespół Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu